TROPICS

                                           AleHouse            Waikoloa, Hawaii

808-886-4287                 69-1022 Keana Place               HAPPY HOUR DAILY 

Craft Beer Waikoloa, Hawaii

go back to the top

Be Sure to Visit Our Sister Restaurants


Tropics Tap House Kona
www.TropicsTapHouseKona.com
808-498-4507
Tropics Ale House Waikiki
www.TropicsAleHouseHonolulu.com
808-691-6991